เวลา : 19.00 – 20.00
รายการ : ถ่ายทอดข่าว (กรมประชาสัมพันธ์)
ชื่อดีเจ : ไม่มี
 เวลา : 20.00 – 22.00
 รายการ : รายการเพลงสตริง
 ชื่อดีเจ : ดีเจฉัตร
กำลังติดตั้ง..