เวลา : 06.00 – 07.00
รายการ : ฟลอร่า
ชื่อดีเจ : ไม่มี
 เวลา : 07.00 – 08.00
 รายการ : รายการแหลงข่าวชาวบ้าน
 ชื่อดีเจ : หนุ่ม ธรรมรัตน์
กำลังติดตั้ง..